Brzesko. Browar Okocim ma już 175 lat - jak wyglądał kiedyś, a jak teraz? [ZDJĘCIA]

PM
Browar Okocim - Sztych archiwum Browaru Okocim
Browar Okocim w Brzesku, jeden z najstarszych, największych i najnowocześniejszych browarów w Polsce, obchodzi w tym roku 175-lecie swojej działalności.

FLESZ - Zmiany dla kierowców od lipca 2020 r.

Historia Browaru Okocim rozpoczęła się 26 kwietnia 1845 roku, gdy Jan Ewangelista Goetz powołał do życia spółkę będącą jego początkiem.

Dziś, po 175 latach, nazwa miejscowości Okocim i tutejszego browaru jest doskonale rozpoznawalna przez Polaków. Pierwsza warka piwa była gotowa już w lutym 1846 roku i liczyła kilkadziesiąt wiader (jedno wiadro to 60 litrów). Obecnie Browar Okocim to czołowy polski producent, który rocznie warzy ok. 4 mln hektolitrów piwa, dbając jednocześnie o odpowiedzialne gospodarowanie wodą i energią.

Pod opieką rodu Goetzów, Browar Okocim prężnie się rozwijał, silnie wpływając na sytuację regionu. Rodzina Goetzów stała się integralną częścią społeczeństwa polskiego, włączając się w inicjatywy społeczne, oświatowe i kulturalne na terenie Brzeska i Okocimia, tworząc m.in. w 1878 roku jedną z pierwszych w Polsce „kas wsparcia i chorych”, fundując wiele gmachów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, kościół, plebanię, salę teatralną, etc. Goetzowie wspierali również ważne inicjatywy w regionie, m.in. budowę teatru im. Słowackiego, pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku oraz wykupienie Wawelu z rąk Austriaków. Pod zarządem potomków założyciela browar stał się jednym z pięciu największych producentów piwa w Cesarstwie Austro-Węgierskim.

W czasie II wojny światowej został przejęty przez okupantów, zaś po jej zakończeniu, dzięki pracownikom udało się sprowadzić wywiezione z browaru maszyny i urządzenia, i jeszcze w tym samym roku rozpocząć warzenie piwa.

W 1945 roku browar został upaństwowiony. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, jako jeden z pierwszych, przekształcił się w spółkę akcyjną, notowaną na polskiej giełdzie. W 1996 roku duński Carlsberg – firma o długich i bogatych tradycjach piwowarskich, założony w 1847 roku - został inwestorem strategicznym browaru. Od ponad 20 lat Browar Okocim wraz z browarami Bosman w Szczecinie i Kasztelan w Sierpcu stanowią jedną grupę pn. Carlsberg Polska.

Ponad 500 miejsc pracy

Browar Okocim jest liczącym się w Małopolsce pracodawcą, dając zatrudnienie ponad 500 pracownikom oraz przyczyniając się do stworzenia ponad 6 tysięcy miejsc pracy w pokrewnych branżach. Nakłady inwestycyjne - poczynione w latach 2001 do 2020 - wyniosły ponad 550 mln złotych. Z większych inwestycji warto wspomnieć modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowego ujęcia wody. Nieustająco prowadzone są również inwestycje w modernizację linii i urządzeń w Browarze, w zapewnienie bezpieczeństwa oraz podnoszenie kwalifikacji załogi.

- W tym roku obchodzimy jubileusz 175-lecia działalności Browaru Okocim. Z dumą mogę podkreślić, iż nasi pracownicy podtrzymują tradycje wielu pokoleń, by warzyć najwyższej jakości piwo. W swoją pracę wkładają nie tylko wiedzę, doświadczenie i energię, ale również pasję, która jest motorem napędowym wielu zmian i innowacji. Dzięki przynależności do Grupy Carlsberg przeprowadziliśmy szereg inwestycji i modernizacji, opiewających na kwotę ponad 550 milionów złotych. Pozwoliło to nam stać się jednym z najnowocześniejszych i największych browarów w Polsce – mówi Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim.

Wspieranie inicjatyw lokalnych

Kultywując tradycję zaangażowania społecznego rodu Goetzów, Browar wspiera rozwój regionu i inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Aktywnie angażuje się w życie mieszkańców i wiele wydarzeń, m.in. Brzesko-Okocim Festiwal (dawne Dni Brzeska). Od sześciu lat przekazuje również granty - w ramach programu InicJaTyWy - organizacjom pozarządowym i instytucjom pożyteczności publicznej, których beneficjentem są lokalne społeczności. Wsparł też we współpracy z Brzeskim Towarzystwem „GRYF” wydanie reprintu pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”, na bazie unikalnego manuskryptu wydanego w 1929 roku dla uczczenia 80-lecia browaru. Kilka egzemplarzy trafiło do tutejszej Biblioteki Miejskiej. Browar wsparł również przedsięwzięcie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, które po latach starań sprowadziło w 2017 roku do Polski szczątki Antoniego Jana Goetza Okocimskiego, ostatniego z rodu Goetzów właściciela Browaru Okocim.

Dzięki zaangażowaniu pracowników browaru, członków Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim odrestaurowany został budynek przy Browarze, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia i w którym powstał, dostępny dla mieszkańców i turystów, pub „Na Browarze”.

- Inwestycje, które poczyniliśmy na przestrzeni dwóch dekad odzwierciedlają również nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu lokalnej społeczności. Konsekwentne rokroczne redukcje zużycia wody i energii cieplnej oraz stabilny poziom bezpieczeństwa i inicjatywy prospołeczne to tylko wybrane przykłady, które dowodzą, iż przywiązujemy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Napieracz.

Dodaje, że Browar Okocim konsekwentnie dąży do realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. - Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r. ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc., zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach, a także ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Z okazji rocznicy Browar planuje m.in.: zorganizować Dni Otwarte dla mieszkańców Brzeska i okolic, atrakcje podczas Brzesko - Okocim Festiwal jeśli to wydarzenie po zakończeniu epidemii Covid-19 dojdzie do skutku w czerwcu lub późniejszym terminie, wydać książkę poświęconą historii Browaru i marki Okocim, a także zorganizować ruchomą wystawę o historii Browaru oraz jego dawnych i współczesnych pracownikach.

KALENDARIUM DZIEJÓW BROWARU OKOCIM

 • 1837 – Jan Ewangelista Goetz (1815-1893) przybywa z Wirtembergii do Wiednia.
 • 26 IV 1845 – Powołanie do życia spółki będącej początkiem dzisiejszego Browaru Okocim.
 • 23 II 1846 – Pierwsza warka piwa.
 • 1881 – Jan Ewangelista Goetz otrzymuje austriacki tytuł szlachecki z przydomkiem „Okocimski”.
 • 14 III 1893 – Umiera Jan Ewangelista. Spółkę przejmuje jego syn Jan II Albin Goetz Okocimski (1864-1931).
 • 1898 – Udział Goetzów w budowie pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku, także w wykupie Wawelu od Austriaków, budowie teatru im. J. Słowackiego i założeniu galerii w Sukiennicach.
 • 1911 – Produkcja na poziomie 380 000 hl rocznie, co stawia Browar Okocim na piątym miejscu wśród browarów Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego. Baron Jan II Albin Goetz Okocimski zostaje prezesem Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim, a po odzyskaniu niepodległości pełni godność senatora II RP.
 • 1928-1930 – Jan Albin Goetz Okocimski pełni funkcję senatora RP II kadencji. Jest członkiem Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
 • 1928 – Budowa nowej butelkowni i kufiarni, służącej do wyrobu beczek leżakowych (kuf).
 • 1929 – W browarze okocimskim wyprodukowano 305 313 hl piwa. Budowa nowej kotłowni węglowej.
 • 23 VII 1929– W Okocimiu Goetzowie goszczą prezydenta RP, prof. dr. Ignacego Mościckiego.
 • 1930 – Spadek produkcji piwa okocimskiego związany z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.
 • 24 IV 1931– Śmierć Jana Albina barona Goetza Okocimskiego zwanego „królem piwa”, przemysłowca, właściciela browaru i dóbr rolno-leśnych, polityka, działacza samorządowego, społecznego, posła na galicyjski Sejm Krajowy, w 1918 członka Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, członka wielu rad nadzorczych i organizacji gospodarczych, w tym m.in. 1904–1907 wiceprezesa Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie, od 1903 wiceprezesa Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie, 1907-1927 prezesa Banku Małopolskiego, 1921-1930 prezesa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, w 1910 współzałożyciela gimnazjum w Brzesku. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta (1925) oraz austriackim Orderem Żelaznej Korony III klasy (1894), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Franciszka Józefa (1916), Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra (1894) oraz Tajnym Szambelaństwem Papieskim di Spada e Cappa Piusa XI (1925), był także honorowym obywatelem pięciu miast i miasteczek: Brzeska, Nowego Wiśnicza, Zakliczyna nad Dunajcem, Kamienia i Radomyśla nad Sanem. Pochowany został w krypcie grobowej pod kaplicą Goetzów Okocimskich w kościele pw. Św. Trójcy w Okocimiu.
 • 1931 – Po śmierci Jana Albina Goetza Okocimskiego, schedę po nim przejmuje młodszy syn Antoni Jan baron Goetz Okocimski, absolwent Akademii Handlowej w Krakowie, Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu i Wyższej Szkoły Rolniczej w Wiedniu. Od 1931 pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej rodzinnej spółki „Jan Goetz Okocimski. Browar i Zakłady Przemysłowe SA”,
 • 1935 – „Dno” kryzysu gospodarczego w Polsce. Najniższa produkcja piwa okocimskiego w międzywojniu – 71 152 hl. Przekazanie przez Antoniego Jana Goetza parceli poniżej wzgórza „Garbatka” na budowę stadionu sportowego w Okocimiu.
 • 8-11 V 1936 – Wizyta w Browarze Okocim kardynała i prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego ks. Augusta Hlonda.
 • 1936-1939 – Antoni Jan Goetz pełni funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • 1936 – Przezwyciężenie kryzysu, wzrost produkcji piwa okocimskiego. W 1936 roku produkcja wyniosła 72 654 hl.
 • 1938 – Produkcja piwa wyniosła 120 000 hl. Antoni Jan Goetz funduje dla Wojska Polskiego karabin maszynowy, a w imieniu rodziny deklaruje 10 tys. zł na Fundusz Obrony Narodowej.
 • 5 IX 1939 – Baron Antoni Jan Goetz Okocimski wraz z żoną i matką opuszczają Okocim, by już nigdy tu nie powrócić i wyjeżdżają do Lwowa. Antoni Jan Goetz powierza opiekę nad browarem - doc. dr. Stefanowi Komornickiemu.
 • 6 IX 1939 – Niemieckie oddziały zajmują Okocim wraz z browarem i pałacem Goetzów.
 • XI/XII 1939 – Niemcy wywłaszczają browary Goetzów w Okocimiu i Krakowie.
 • 1943 – Początek systematycznego rabunku pałacu Goetzów w Brzesku. Przed 17 I 1945– Karl Schrőder zarządza demontaż maszyn i urządzeń, które mają zostać wysłane koleją do Magdeburga, Zgorzelca i Wiednia. Pociąg jednak utknął na Śląsku po zbombardowaniu przez Rosjan linii kolejowej. Po przejściu frontu pracownicy browaru odnaleźli transport i sprowadzili go do Okocimia, dzięki temu browar jeszcze w tym samym roku mógł rozpocząć warzenie piwa.
 • 17 I 1945 – Niemcy w popłochu opuszczają browar.
 • II 1945 – Upaństwowienie browaru Do 1947 r. browar podlega Zakładom Przemysłu Rolnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Poznaniu.
 • 1945 – Produkcja piwa wyniosła 74 552 hl.
 • 1946 – Rozszerzenie asortymentu warzonych piw o porter i słodowe.
 • 1947 – Od tego roku browar podlega Centralnemu Zarządowi Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie. Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych maszyn dzięki powszechnej elektryfikacji Brzeska.
 • 1948 – Uruchomienie rozlewu butelkowego.
 • 1950 – Wznowienie eksportu słodu.
 • 1951 – Browar otrzymuje nazwę Okocimskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze.
 • 1955 – Browar warzy ponad 412 tys. hl piwa rocznie.
 • 1955-1957 – Przebudowa i rozbudowa elektryfikacji zakładu.
 • 1957-1960 – Likwidacja starych drewnianych kuf i montaż nowych metalowych tanków w leżakowni.
 • 1958-1964 – Rozbudowa ujęcia wody dla browaru.
 • 1959 – Zmiana nazwy firmy na Okocimskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze. Przedsiębiorstwo Państwowe. Wznowienie eksportu piwa. Oddanie do użytku zmiękczalni wody.
 • 1962 – Budowa silosu zbożowego z automatycznym wyposażeniem o pojemności 5 tys. ton. Montaż urządzeń do utylizacji CO2.
 • 1963 – Piwo eksportowe otrzymuje Międzynarodowy Znak Jakości „Q”. Instalacja urządzeń do pneumatycznego transportu jęczmienia i słodu.
 • 1965 – Piwo „Kryształ” i Porter otrzymują znak jakości „1”. Okocim jest eksportowany do Związku Radzieckiego, Rumunii, Bułgarii, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Australii, Stanów Zjednoczonych, Izraela i na Wyspy Kanaryjskie. W 1965 r. eksport wyniósł 53 389 hl.
 • 1967 – Uruchomienie oczyszczalni ścieków.
 • 1968 – Zmiana nazwy browaru na Okocimskie Zakłady Piwowarskie w Okocimiu.
 • 1972-1974 – Rozbudowa warzelni.
 • 1973 – Wprowadzenie linii pneumatycznego transportu młóta i chmielu.
 • 1974-1976 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
 • 1975 – Zmiana nazwy na Zakłady Piwowarskie w Okocimiu.
 • 1989 – Browar zatrudnia 1091 osób.
 • 1990 – Początek procesu prywatyzacji. Państwowe Zakłady Piwowarskie zostają przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
 • 30 XI 1990– Rejestracja przedsiębiorstwa w Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod nazwą Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA.
 • 1990 – Uruchomienie nowej rozlewni piwa butelkowego o wydajności 600 tys. hl rocznie (56 tys. butelek na godzinę). Zainstalowanie nowoczesnej beztlenowej technologii filtracji horyzontalnej, dzięki której uzyskano wysokiej jakości piwo i wydłużenie jego trwałości.
 • 1991 – Instalacja pierwszej w Polsce linii rozlewu do puszki, wydajność 30 tys. puszek/h.
 • 13 II 1992 – Inauguracja notowania spółki na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie.
 • 1993-1996 – Inwestorem strategicznym spółki jest firma Brau Und Brumen GmbH z siedzibą w Dortmundzie.
 • 1993-1994 – Modernizacja warzelni. Montaż i jedno z pierwszych w Polsce uruchomienie instalacji dwunastu tankofermentorów.
 • 1994 – Uruchomienie nowoczesnej rozlewni piwa do beczek typu KEG.
 • 1996 – Inwestorem strategicznym zostaje firma Carlsberg SA z siedzibą w Kopenhadze. Okocim otrzymuje certyfikat jakości ISO 9002 brytyjskiej firmy Lloyd`s Register Quality Assurance. Wprowadzenie instalacji technologicznej do produkcji piwa licencjonowanego Browaru Carlsberg.
 • 1997 – Browar Okocim, z 10 procentowym udziałem znajduje się na czwartej pozycji wśród polskich browarów i warzy takie marki piw jak: Okocim Light Beer, Okocim BROWAR, Okocim Zagłoba, Carlsberg, Okocim Jasne Mocne, Okocim Porter, Okocim Karmi, Carlsberg bezalkoholowe.
 • 2001 - W wyniku połączenia browarów w Okocimiu, Szczecinie (Bosman), Sierpcu (Kasztelan) i Wrocławiu (Piast) powstaje silna grupa piwowarska Carlsberg Okocim SA, aktualnie Carlsberg Polska. Budowa nowej warzelni i siedemnastu tankofermentorów.
 • 2004 – Browar warzy ponad 2,5 mln hl piwa rocznie!
 • 2010 – Browar warzy 3,2 mln hl piwa rocznie.
 • 2014 – Browar warzy 4 400 000 hl piwa rocznie.
 • 2015 - Wydanie reprintu książki pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego” na bazie unikalnego manuskryptu wyd. w 1929 r. dla uczczenia 80-lecia browaru.
 • 2017 - Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków, spełnia obecnie najnowsze normy środowiskowe. Koszt inwestycji - ok. 11 mln zł.
 • 2017 - Sprowadzenie szczątków Antoniego Jana Okocimskiego, ostatniego z rodu Goetzów właściciela Browaru Okocim, dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłosników Ziemii Okocimskiej.
 • 2018 - Pracownicy - pasjonaci historii i tradycji browaru - przy wsparciu Zarządu - powołują Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim
 • 2019 - Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim założony został pub „Na browarze”, otwarty dla mieszkańców i turystów.

Czytaj także

Wideo

Materiał oryginalny: Brzesko. Browar Okocim ma już 175 lat - jak wyglądał kiedyś, a jak teraz? [ZDJĘCIA] - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3