Czy Polacy chętnie korzystają z mediacji?

2016-03-30 13:38:22

Od 15 lutego do 21 marca br. w całej Polsce odbyło się 16 konferencji z cyklu „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie” realizowanej przez Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych.

Cykl konferencji ukierunkowany był na edukację społeczeństwa w zakresie mediacji. Planowany rezultat stanowić ma trwałą zmianę postaw społecznych, zarówno na poziomie ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych grup docelowych. Co zatem nieść ma zmiana? Z pewnością wzrost liczby osób korzystających z mediacji oraz wzrost osób deklarujących wiedzę na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, do których należy m.in. mediacja.

Konferencje w ramach cyklu odbyły się w największych miastach wojewódzkich w Polsce: w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Gdańsku, Olsztynie, Warszawie oraz Białymstoku. Spotkania zgromadziły ponad 1000 przedstawicieli policji, sędziów, prokuratorów, pracowników pomocy społecznej i ngo`s, przedsiębiorców a także liczną grupę osób zainteresowanych tematyką.

Każdą z konferencji oficjalnie otworzyła Pani Agata Oklej, przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, która zapoznała uczestników z ideą oraz założeniami projektu a także przedstawiła Norweski Mechanizm Finansowy. Dalszą część konferencji poprowadzili doświadczeni mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Uczestnicy konferencji podczas panelu dyskusyjnego mogli dowiedzieć się m.in. czym jest mediacja, jaka jest jej specyfika, rodzaje a także jakie aspekty psychologiczne leżą u podłoża konfliktów.

W dalszej części wystąpieniom prelegentów towarzyszyły scenki z praktycznym zastosowaniem mediacji. Druga część konferencji stanowiła podsumowanie, wskazanie korzyści stosowania mediacji oraz wymianę doświadczeń. Nie zabrakło też wielu pytań ze strony uczestników.
Na zakończenie spotkania każda z osób biorących udział w spotkaniu otrzymała certyfikat uczestnictwa oraz dedykowany gadżet.

Jesteś na profilu Anna Tywonek - stronie mieszkańca miasta Warszawa. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj