Polacy gotowi na mediację!

2016-03-31 15:51:39

Od 1 lutego 2016r., przez dziewięć tygodni, Ministerstwo Sprawiedliwości realizowało kampanię społeczną „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie”, której celem był wzrost popularności mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Zadaniem kampanii było przede wszystkim dostarczenie opinii publicznej wiedzy na temat mediacji, a także zbudowanie jej „marki”. Wiedza na temat polubownych sposobów rozwiązywania sporów jest w polskim społeczeństwie nadal stosunkowo niewielka, dlatego tak ważne było szerokie dotarcie do różnych grup społecznych.

W ramach kampanii społecznej szczególny nacisk położono na promocję mediacji w mediach – w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych oraz w serwisach informacyjnych. Kampania skupiła się również na edukacji poprzez cykl konferencji, szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania w ramach kół naukowych na uczelniach wyższych, punkty informacyjne w sądach oraz konkursy dla młodzieży.

Zasięg medialny kampanii to łącznie 408 emisji artykułów tematycznych w dziennikach i tygodnikach oraz aktywna obecność w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. W internetowych serwisach informacyjnych wyemitowano ponad 200 artykułów.

Szczegółową wiedzę na temat mediacji opinia publiczna uzyskała również poprzez uczestnictwo w 16 regionalnych konferencjach, których prelegentami byli doświadczeni mediatorzy. Przy okazji realizowanych konferencji, w każdym z miast wojewódzkich, przygotowano 100 punktów informacyjnych w budynkach sądów rejonowych i okręgowych. Dodatkowo zorganizowano 10 szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców na temat mediacji gospodarczej (ponad 400 uczestników). W celu szerzenia wiedzy i promocji mediacji wśród studentów zrealizowano 16 spotkań na uczelniach wyższych w całym kraju, dla ponad 300 studentów. Przygotowano również konkursy dla młodzieży, do których zaproszono ponad 350 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz kuratoria oświaty w całej Polsce.
Produktem kampanii jest aplikacja mobilna, zawierająca największą i najbardziej usystematyzowaną w Polsce bazę mediatorów. Łatwy dostęp oraz prosty interfejs ułatwią zainteresowanym dotarcie do wiedzy na temat mediacji oraz znalezienie mediatora.

Dzięki kampanii społecznej szerokie grono Polaków usłyszało o mediacji. Niektórzy, po raz pierwszy zapoznali się z tym terminem, inni zgłębili swoją wiedzę w tym zakresie. To, co z pewnością da się zauważyć to szerokie zainteresowanie społeczeństwa tematyką mediacji, a także pozytywne nastawienie do tego sposobu rozwiązywania sporów. Kampania uświadomiła Polakom, że mediacja to prosta droga przez rozmowę i zrozumienie drugiej strony do rozwiązania konfliktu. Korzyści jest bowiem wiele i są one namacalne. W mediacji nie ma przegranych!

Kampanię zrealizowano w ramach Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Jesteś na profilu Anna Tywonek - stronie mieszkańca miasta Warszawa. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj