Uczę się, więc jestem

2013-10-07 14:33:03

Studia podyplomowe w Krakowie, Tarnowie, Bochni, Nowym Sączu, Nowym Targu, Makowie Podhalańskim... Cena za semestr wszystkich kierunków studiów podyplomowych już od 1100 zł... Cena za semestr wszystkich kierunków studiów podyplomowych już od 1100 zł.

Przy ogromnej liczbie ofert edukacyjnych, które nas otaczają, w czasach kiedy "produkuje się" magistrów, kiedy sytuacje życiowe zmuszają nas do zmian, przekwalifikowywania się, gdy uczenie się już od dawna nie kończy się na zinstytucjonalizowanej edukacji, a jest procesem który może trwać przez całe życie i określa nasze bycie bądź niebycie na rynku pracy, często jesteśmy "skołowani" i nie wiemy, jaką ścieżkę edukacji wybrać?

W podjęciu decyzji może nam pomóc Małopolskie Centrum Edukacji, które stawia na rzetelność w przekazywaniu wiedzy i dba o systematyczne ulepszanie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz o ciągłe budowanie dobrego wizerunku marki, symbolu jakości, który przekłada się na realne, wymierne korzyści z udziału w bogatej ofercie kursów dokształcających i studiów, które przede wszystkim polegają na zwiększeniu szans efektywnego udziału w rynku pracy dla swoich absolwentów.

Małopolskie Centrum Edukacji w swojej filozofii działania skupia się na indywidualnym traktowaniu uczniów i słuchaczy, ucząc takiegoż traktowania przyszłych podopiecznych, z którymi mamy, będziemy mieli, kontakt w swojej codziennej pracy.

Filozofia działania MCE i szkół oraz studiów, powstających pod jego kuratelą, skupia się na dbaniu o wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do uczniów i słuchaczy.
- Naszym celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy i wykształcenie umiejętności przydatnych w samokształceniu - to główne motto dyrektora Małopolskiego Centrum Edukacji, dr inż. Rafała Leśniaka.
Oligofrenopedagogika
Równość szans dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz konieczność stworzenia warunków dla optymalnego rozwoju uczniów, dotkniętych tego rodzaju niedyspozycjami, sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mogliby nad prawidłowym przebiegiem tego procesu panować. Stąd duże zainteresowanie studiami w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną, które MCE otworzyło wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu instytucji edukacyjno-wychowawczych (szkół, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, domów dziecka, poradni pedagogiczno-psychologicznych itp.).
Ukończenie studiów daje uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Dla osób, które ukończyły dwusemestralny kurs kwalifikacyjny w tym kierunku jest możliwość podjęcia Uzupełniających studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.
Logopedia
Kolejnym problemem szeroko rozpowszechnionym w szkołach są różnego rodzaju wady wymowy, których odpowiednio szybkie wykrycie i praca, mająca na celu ich zlikwidowanie bądź zminimalizowanie, wymaga odpowiedniego przygotowania specjalistycznego. Stąd zapotrzebowanie na logopedów.
Kierunek studiów podyplomowych Logopedia przedszkolna i szkolna wychodzi temu naprzeciw. Oprócz możliwości pracy w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej, dyplom, uzyskany po ukończeniu podyplomowych studiów logopedycznych, daje kwalifikacje i kompetencje do prowadzenia prywatnej praktyki.
Edukacja elementarna
Odpowiedzialność za właściwe kształcenie i wychowanie dzieci już od najmłodszych lat, z wykorzystaniem technik oraz metod nauczania i wychowania, zgodnych z normami i zapotrzebowaniami XXI wieku, biorąc pod uwagę specyfikę informacyjnego świata, w którym żyjemy, błyskawicznego tempa rozwoju technologicznego, z którym stykają się nasze dzieci nie zawsze odpowiednio do tego przygotowane, wymaga szczególnego podejścia i fachowego przygotowania.
Dla osób z przygotowaniem pedagogicznym i dyplomem ukończenia studiów wyższych studia podyplomowe oferują możliwość dokształcenia, przekwalifikowania się, w zakresie Edukacji elementarnej- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
Edukacja na czasie
Działalność MCE jest nastawiona na profesjonalne kształcenie kadr działających (lub zamierzających działać) w ramach szeroko pojętej edukacji i wychowania, w duchu nowych technologii edukacyjnych, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się zapotrzebowań społecznych rozwijającego się świata.
Oprócz wyżej wymienionych, przykładowych kierunków, priorytetowo traktowane są przez MCE kierunki, związane z podstawowymi problemami współczesnego świata bądź z posiadaniem umiejętności, niezbędnych do pełnoprawnego i efektywnego uczestnictwa we współczesnym świecie: Edukacja dla bezpieczeństwa, Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Dla osób posiadających dyplom licencjata czy magistra bez uprawnień pedagogicznych MCE oferuje również możliwość zdobycia takich uprawnień po ukończeniu studiów z zakresu Przygotowania pedagogicznego.
Z pozostałych kierunków, związanych z pracą edukacyjno-wychowawczą, które również wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym współczesnego świata i efektywnego w nim uczestnictwa, na których otwarcie MCE jest przygotowane, choć ich uruchomienie jest uzależnione od liczby chętnych kandydatów, są proponowane takie jak m.in.: Edukacja przyrodnicza, Technologia informacyjna i informatyka w szkole, Wychowanie do życia w rodzinie, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej, Pedagogika żłobkowa, Bibliotekoznawstwo, Arteterapia w edukacji czy Zarządzanie oświatą.
Małopolskie Centrum Edukacji stawia na ludzkie podejście do biurokracji, profesjonalną grupę rzetelnych i przystępnych wykładowców, niskie ceny kursów, nowoczesne techniki przekazywania wiedzy i uczenia jak się uczyć oraz "chodliwe" i przydatne kierunki.
Wszystko to, ale nie tylko, MCE stawia sobie za priorytet, aby dobrze przygotować swoich absolwentów do godnego bycia na rynku pracy, z szansami na stabilne funkcjonowanie i rozwój.
Ażeby na tym rynku pracy istnieć, trzeba się uczyć.
Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce ‘STUDIA
PODYPLOMOWE' na stronie www.malopolska.edu.pl

Tam też znajdą Państwo więcej informacji na temat kierunków oraz pełną ofertę edukacyjną.

Jesteś na profilu mce.mce - stronie mieszkańca miasta . Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj