Szczepienia przeciwko COVID-19 w Małopolsce. Wyjazdowe punkty szczepień dotrą do ciężko chorych! Na pytania o akcję szczepień odpowiada NFZ

OPRAC.: DMA
KATARZYNA LATKO, koordynator ds. Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odpowiada na pytania naszych Czytelników
KATARZYNA LATKO, koordynator ds. Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odpowiada na pytania naszych Czytelników NFZ
Na pytania Czytelników „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, dotyczące wyjazdowych punktów szczepień, które będą dojeżdżać do domów ciężko chorych, leżących pacjentów, odpowiada KATARZYNA LATKO, koordynator ds. Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Jestem osobą leżącą, w jaki sposób mogę skorzystać z pomocy wyjazdowego punktu szczepień zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

 • Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów szczepień, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach. Pojadą one do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować się ze swoją poradnią podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny lub pielęgniarka opieki długoterminowej na podstawie dokumentacji medycznej, swojej wiedzy o chorym, teleporady lub wywiadu z opiekunem pacjenta oceni, czy dana osoba rzeczywiście - ze względu na stan zdrowia - wymaga podania preparatu w domu. Jeśli medyk potwierdzi potrzebę zaszczepienia w miejscu zamieszkania, przekaże taką informację do wyjazdowego punktu szczepień lub bezpośrednio pacjentowi, który następnie powinien skontaktować się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

Mąż i ja jesteśmy pod opieką dwóch różnych lekarzy rodzinnych, czy jeśli chcemy skorzystać z możliwości zaszczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień, wystarczy telefon do jednego z nich?

 • Nie. W celu potwierdzenia konieczności szczepienia w miejscu zamieszkania ze względu na stan zdrowia, każdy powinien skontaktować się z własnym lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Mam ustalony termin szczepienia na 23.03 w punkcie stacjonarnym, który nie jest w stanie zrealizować szczepienia w domu. Czy mogę umówić w tym terminie wizytę w domu wyjazdowego punktu szczepień?

 • Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach. Każdy z wyjazdowych punktów szczepień samodzielnie ustala harmonogram swojej pracy i terminy wizyt w domach pacjentów. Nie ma więc gwarancji, że odbędzie się ona akurat w wyznaczonym wcześniej dniu szczepienia w punkcie stacjonarnym. O terminie wizyty pacjenta, który został zakwalifikowany do takiego szczepienia, informuje personel wyjazdowego punktu szczepień.

Zgłosiłem lekarzowi rodzinnemu potrzebę zaszczepienia w domu leżącego ojca. Czy teraz powinienem zarezerwować konkretny termin wizyty np. za pośrednictwem infolinii 989?

 • Nie ma takiej potrzeby. Jeśli lekarz rodzinny potwierdzi konieczność zaszczepienia w domu, przekaże taką informację wyjazdowemu punktowi szczepień lub bezpośrednio pacjentowi, który następnie powinien skontaktować się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień. Konkretny termin wizyty wyznaczy personel wyjazdowego punktu szczepień. Na wizytę wyjazdowego punktu szczepień rejestracja nie jest prowadzona przez internet ani za pośrednictwem infolinii 989.

W mojej przychodni poinformowano mnie, że nie prowadzi ona szczepień przeciwko koronawirusowi. Komu powinnam zgłosić potrzebę zaszczepienia w domu?

 • Nie ma znaczenia, czy przychodnia prowadzi punkt szczepień przeciwko COVID-19, czy nie. Żeby zgłosić potrzebę zaszczepienia w domu, należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką opieki długoterminowej. To lekarz rodzinny lub pielęgniarka opieki długoterminowej ma bowiem potwierdzić konieczność zaszczepienia w domu danego chorego. Jeśli personel poradni POZ zakwalifikuje chorego do szczepienia w miejscu zamieszkania, przekazuje informację o tym wyjazdowemu punktowi szczepień i to ten punkt wykona samo szczepienie. Lekarz może również przekazać informację o kwalifikacji bezpośrednio pacjentowi. W takim przypadku chory następnie powinien sam skontaktować się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

Na infolinii Narodowego Punktu Szczepień poinformowano mnie, że w Krakowie do końca marca nie ma już wolnych terminów szczepień. Czy dotyczy to również wyjazdowych punktów szczepień?

 • Nie. Wyjazdowe punkty szczepień są wsparciem dla stacjonarnych punktów szczepień, które potwierdziły gotowość do podawania szczepionek także w miejscu zamieszkania chorych. Rejestracja wizyt wyjazdowego punktu szczepień nie jest prowadzona przez internet i infolinię 989. Każdy wyjazdowy punkt szczepień będzie dysponował oddzielną pulą szczepionek i samodzielnie ustalał harmonogram swojej pracy i terminy wizyt w domach konkretnych pacjentów.

Mój ojciec jest osobą po udarze, z trudem się porusza. Czy może liczyć na szczepienie w domu przez wyjazdowy punkt szczepień?

 • O kwalifikacji do szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień decyduje lekarz rodzinny lub pielęgniarka opieki długoterminowej. To osoby, które najlepiej znają pacjentów, którymi na co dzień się opiekują i najszybciej są w stanie potwierdzić, że dany chory ze względów zdrowotnych wymaga wizyty wyjazdowego punktu szczepień.

Do kiedy trwają zapisy osób zainteresowanych szczepieniem w domu?

 • Zapisy nie są ograniczone czasowo. Szczepienia w domach dla osób obłożnie chorych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień, są realizowane przez populacyjne punkty szczepień, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach oraz przez wspierające je wyjazdowe punkty szczepień zorganizowane przez NFZ. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco, zgodnie z kolejnością szczepień wyznaczoną w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 oraz dostępnymi zapasami preparatów potrzebnych do wykonywania szczepień.

Mam wyznaczony termin szczepienia w stacjonarnym punkcie szczepień, ale ze względu na jego odległość od miejsca zamieszkania nie jestem w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Nie mam samochodu, przystanek autobusowy znajduje się w zbyt dużej odległości. Czy ktoś mógłby dowieźć mnie do punktu szczepień?

 • Osobom, które są w stanie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień, ale wymagają pomocy w zorganizowaniu transportu, takie wsparcie zapewniają samorządy. Szczegółowe informacje w tym zakresie są udzielane przez pracowników infolinii uruchomionych przez poszczególne gminy lub pracowników infolinii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – pod numerem 516 240 695.

Nie udało mi się jeszcze umówić szczepienia ze względu na brak terminów. Czy mogę skorzystać z terminów przygotowanych przez wyjazdowe punkty szczepień?

 • Wyjazdowe punkty szczepień będą dojeżdżać wyłącznie do osób obłożnie chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień. Pozostałe osoby po 70. roku życia, którym nie udało się do tej pory zarejestrować na szczepienie, powinny zgłosić chęć zaszczepienia za pośrednictwem infolinii 989, formularza dostępnego na stronie gov.pl/szczepimysie lub wiadomości SMS wysłanej na numer 664 908 556. Osoby, które dokonają takiego zgłoszenia, otrzymają informację w momencie pojawienia się wolnych terminów szczepień. Uzależnione jest to od dostaw do Polski kolejnych dawek szczepionek.

Mam 69-lat, jestem osobą obłożnie chorą. Czy mogę już umówić wizytę wyjazdowego punktu szczepień?

 • Wyjazdowe punkty szczepień – podobnie jak stacjonarne punkty – prowadzą szczepienia zgodnie z kolejnością wyznaczoną w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie preparaty są podawane osobom po 70 roku życia. Uruchomienie rejestracji dla młodszych osób jest uzależnione od harmonogramu dostaw do Polski kolejnych dawek szczepionek.

Już wiadomo. Jest regionalizacja obostrzeń

Wideo

Dodaj ogłoszenie