Wyniki wyborów sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w naszym regionie

Red.
Rafał Bochenek Fot. Archiwum Polska Press
Wyniki wyborów 2018 sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w Małopolsce. 21 października odbyły się wybory samorządowe. Znamy oficjalne wyniki. Na kogo głosowali mieszkańcy Małopolski? Sprawdź!

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie. Majchrowski i Wassermann powalczą w II turze o stanowisko prezydenta [OFICJALNE WYNIKI PKW]

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie. Kto dostał się do Rady Miasta Krakowa [OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW]

Wyniki wyborów 2018 sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w Małopolsce [OFICJALNE WYNIKI]

W wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska - 194, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, SLD-Lewica Razem - 11.

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego [DANE OFICJALNE]

 • Prawo i Sprawiedliwość - 43,5%
 • Koalicja Obywatelska - 22,6%
 • PSL - 10,0%
 • Kukiz'15 - 5,76%

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 1 (powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski) [DANE OFICJALNE]

 • Kinga Skowrońska (Koalicja Obywatelska)
 • Tadeusz Arkit (Koalicja Obywatelska)
 • Iwona Gibas (PiS)
 • Andrzej Wójcik (PiS)
 • Rafał Kosowski (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 2 (powiat miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki) [DANE OFICJALNE]

 • Wojciech Kozak (PSL)
 • Jacek Krupa (Koalicja Obywatelska)
 • Elżbieta Achinger (Koalicja Obywatelska)
 • Rafał Bochenek (PiS)
 • Łukasz Smółka (PiS)
 • Bogdan Pęk (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 3 (Kraków) [DANE OFICJALNE]

 • Grzegorz Lipiec (Koalicja Obywatelska)
 • Kazimierz Barczyk (Koalicja Obywatelska)
 • Małgorzata Radwan-Ballada (Koalicja Obywatelska)
 • Jerzy Fedorowicz (Koalicja Obywatelska)
 • Jan Duda (PiS)
 • Wojciech Grzeszek (PiS)
 • Tomasz Urynowicz (PiS)
 • Andrzej Ziobro (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 4 (powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański) [DANE OFICJALNE]

 • Stanisław Barnaś (PSL)
 • Stanisław Bisztyga (Koalicja Obywatelska)
 • Filip Kaczyński (PiS)
 • Marek Wierzba (PiS)
 • Jan Piczura (PiS)
 • Rafał Stuglik (PiS)
 • Robert Bylica (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 5 (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) [DANE OFICJALNE]

 • Stanisław Sorys (PSL)
 • Krzysztof Nowak (Koalicja Obywatelska)
 • Anna Pieczarka (PiS)
 • Stanisław Bukowiec (PiS)
 • Marta Malec-Lech (PiS)
 • Wojciech Skruch (PiS)
 • Józef Gawron (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 6 (powiaty limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz) [DANE OFICJALNE]

 • Urszula Nowogórska (PSL)
 • Piotr Lachowicz (Koalicja Obywatelska)
 • Grzegorz Biedroń (PiS)
 • Jadwiga Wójtowicz (PiS)
 • Marta Mordarska (PiS)
 • Patryk Wicher (PiS)

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w województwie małopolskim NA ŻYWO. Gdzie będzie II tura? [WYNIKI WYBORÓW 2018]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wyniki wyborów w Krakowie i Małopolsce [Wyniki exit poll]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Dane z Polski

PiS zwycięża łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

Dalsze miejsca zajęły:

 • Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc.,
 • Kukiz'15 - 5,9 proc.,
 • Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.,
 • Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc.,
 • Ruch Narodowy - 1,3 proc.,
 • partia Zielonych - 1,1 proc.

Wybory samorządowe 2018: frekwencja

Z sondażowych badań Ipsos wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 52,15 proc. To prawdopodobnie najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc.

PKW podała również, że w Krakowie zagłosowało 55,99 proc. mieszkańców. W Małopolsce głos oddało 53,55 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygrał w naszym regionie

- Nie jest dobrze - powiedział nam jedynie Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy, proszony o komentarz do wyników wyborów do małopolskiego sejmiku.

To bardzo łagodne określenie, bo Koalicja Obywatelska przegrała z kretesem w okręgach nowosądeckim i tarnowskim. Wyrównaną walkę stoczyła z PiS tylko w zachodniej Małopolsce, a w Krakowie wygrała, choć nie wiadomo, czy na tyle, by wziąć 5 z 8 mandatów przypadających na stolicę województwa.

Nawet w okręgu podkrakowskim, gdzie liderem listy Koalicji Obywatelskiej był obecny marszałek województwa Jacek Krupa, PiS ma dużo większe poparcie. Tam najwięcej głosów zgarniał były rzecznik rządu Rafał Bochenek z PiS.
- Mamy pewną większość w sejmiku - chwali się Grzegorz Biedroń, jedynka na liście PiS w okręgu nowosądeckim, obecnie radny sejmiku.

Wybory samorządowe. W 2014 roku PiS wygrało, ale nie rządziło

Cztery lata temu PiS poparło w Małopolsce 36,7 proc, PO - 28,3 proc., a PSL - 20 proc. Ale choć partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wtedy wybory, to zdobyła jedynie 17 miejsc w 39-osobowym sejmiku. PO przypadło 14 mandatów, a PSL - 8. Większość utrzymała więc koalicja PO-PSL i rządziła przez ostatnie cztery lata.

To zasługa przede wszystkim nadspodziewanie dobrego wyniku ludowców, którzy nigdy wcześniej w wyborach do sejmiku nie osiągnęli tak wysokiego poparcia. Warto przypomnieć, że w 2014 r. karta do głosowania w wyborach do sejmiku miała formę książeczki, a na pierwszej stronie znajdowała się lista PSL. Część wyborców nie zajrzała nawet na kolejne strony, tylko stawiała krzyżyki na pierwszej.

Ale i teraz wynik ludowców może być zaskoczeniem. Jeśli ten na poziomie kraju zostanie powtórzony także w naszym regionie, to po raz kolejny ludowcy będą się cieszyć z kilku radnych w sejmiku. Za to należy się spodziewać, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie w naszym województwie słabszy niż w całym kraju.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad powiatów

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do sejmików województw

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

Wybory samorządowe 2018. Przyczyną nieważności głosu będzie:

 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Zaostrzenie restrykcji. Cała Polska w strefie czerwonej

Wideo

Materiał oryginalny: Wyniki wyborów sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w naszym regionie - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3