Wyniki wyborów sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w naszym regionie

Red.
Rafał Bochenek Fot. Archiwum Polska Press
Wyniki wyborów 2018 sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w Małopolsce. 21 października odbyły się wybory samorządowe. Znamy oficjalne wyniki. Na kogo głosowali mieszkańcy Małopolski? Sprawdź!

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie. Majchrowski i Wassermann powalczą w II turze o stanowisko prezydenta [OFICJALNE WYNIKI PKW]

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie. Kto dostał się do Rady Miasta Krakowa [OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW]

Wyniki wyborów 2018 sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w Małopolsce [OFICJALNE WYNIKI]

W wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska - 194, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, SLD-Lewica Razem - 11.

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego [DANE OFICJALNE]

 • Prawo i Sprawiedliwość - 43,5%
 • Koalicja Obywatelska - 22,6%
 • PSL - 10,0%
 • Kukiz'15 - 5,76%

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 1 (powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski) [DANE OFICJALNE]

 • Kinga Skowrońska (Koalicja Obywatelska)
 • Tadeusz Arkit (Koalicja Obywatelska)
 • Iwona Gibas (PiS)
 • Andrzej Wójcik (PiS)
 • Rafał Kosowski (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 2 (powiat miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki) [DANE OFICJALNE]

 • Wojciech Kozak (PSL)
 • Jacek Krupa (Koalicja Obywatelska)
 • Elżbieta Achinger (Koalicja Obywatelska)
 • Rafał Bochenek (PiS)
 • Łukasz Smółka (PiS)
 • Bogdan Pęk (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 3 (Kraków) [DANE OFICJALNE]

 • Grzegorz Lipiec (Koalicja Obywatelska)
 • Kazimierz Barczyk (Koalicja Obywatelska)
 • Małgorzata Radwan-Ballada (Koalicja Obywatelska)
 • Jerzy Fedorowicz (Koalicja Obywatelska)
 • Jan Duda (PiS)
 • Wojciech Grzeszek (PiS)
 • Tomasz Urynowicz (PiS)
 • Andrzej Ziobro (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 4 (powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański) [DANE OFICJALNE]

 • Stanisław Barnaś (PSL)
 • Stanisław Bisztyga (Koalicja Obywatelska)
 • Filip Kaczyński (PiS)
 • Marek Wierzba (PiS)
 • Jan Piczura (PiS)
 • Rafał Stuglik (PiS)
 • Robert Bylica (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 5 (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) [DANE OFICJALNE]

 • Stanisław Sorys (PSL)
 • Krzysztof Nowak (Koalicja Obywatelska)
 • Anna Pieczarka (PiS)
 • Stanisław Bukowiec (PiS)
 • Marta Malec-Lech (PiS)
 • Wojciech Skruch (PiS)
 • Józef Gawron (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 6 (powiaty limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz) [DANE OFICJALNE]

 • Urszula Nowogórska (PSL)
 • Piotr Lachowicz (Koalicja Obywatelska)
 • Grzegorz Biedroń (PiS)
 • Jadwiga Wójtowicz (PiS)
 • Marta Mordarska (PiS)
 • Patryk Wicher (PiS)

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w województwie małopolskim NA ŻYWO. Gdzie będzie II tura? [WYNIKI WYBORÓW 2018]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wyniki wyborów w Krakowie i Małopolsce [Wyniki exit poll]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Dane z Polski

PiS zwycięża łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

Dalsze miejsca zajęły:

 • Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc.,
 • Kukiz'15 - 5,9 proc.,
 • Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.,
 • Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc.,
 • Ruch Narodowy - 1,3 proc.,
 • partia Zielonych - 1,1 proc.

Wybory samorządowe 2018: frekwencja

Z sondażowych badań Ipsos wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 52,15 proc. To prawdopodobnie najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc.

PKW podała również, że w Krakowie zagłosowało 55,99 proc. mieszkańców. W Małopolsce głos oddało 53,55 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygrał w naszym regionie

- Nie jest dobrze - powiedział nam jedynie Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy, proszony o komentarz do wyników wyborów do małopolskiego sejmiku.

To bardzo łagodne określenie, bo Koalicja Obywatelska przegrała z kretesem w okręgach nowosądeckim i tarnowskim. Wyrównaną walkę stoczyła z PiS tylko w zachodniej Małopolsce, a w Krakowie wygrała, choć nie wiadomo, czy na tyle, by wziąć 5 z 8 mandatów przypadających na stolicę województwa.

Nawet w okręgu podkrakowskim, gdzie liderem listy Koalicji Obywatelskiej był obecny marszałek województwa Jacek Krupa, PiS ma dużo większe poparcie. Tam najwięcej głosów zgarniał były rzecznik rządu Rafał Bochenek z PiS.
- Mamy pewną większość w sejmiku - chwali się Grzegorz Biedroń, jedynka na liście PiS w okręgu nowosądeckim, obecnie radny sejmiku.

Wybory samorządowe. W 2014 roku PiS wygrało, ale nie rządziło

Cztery lata temu PiS poparło w Małopolsce 36,7 proc, PO - 28,3 proc., a PSL - 20 proc. Ale choć partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wtedy wybory, to zdobyła jedynie 17 miejsc w 39-osobowym sejmiku. PO przypadło 14 mandatów, a PSL - 8. Większość utrzymała więc koalicja PO-PSL i rządziła przez ostatnie cztery lata.

To zasługa przede wszystkim nadspodziewanie dobrego wyniku ludowców, którzy nigdy wcześniej w wyborach do sejmiku nie osiągnęli tak wysokiego poparcia. Warto przypomnieć, że w 2014 r. karta do głosowania w wyborach do sejmiku miała formę książeczki, a na pierwszej stronie znajdowała się lista PSL. Część wyborców nie zajrzała nawet na kolejne strony, tylko stawiała krzyżyki na pierwszej.

Ale i teraz wynik ludowców może być zaskoczeniem. Jeśli ten na poziomie kraju zostanie powtórzony także w naszym regionie, to po raz kolejny ludowcy będą się cieszyć z kilku radnych w sejmiku. Za to należy się spodziewać, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie w naszym województwie słabszy niż w całym kraju.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad powiatów

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do sejmików województw

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

Wybory samorządowe 2018. Przyczyną nieważności głosu będzie:

 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Protest pielęgniarek. Wysoka średnia wieku i niskie płace

Wideo

Materiał oryginalny: Wyniki wyborów sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w naszym regionie - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie